Doç.Dr.
Mücahit AYDIN
Unit
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İletişim