Dr.Öğr.Üyesi
Mücahit AYDIN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümü
İletişim