Doç.Dr.
Mücahit AYDIN
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İletişim