Loading

Arş.Gör.

Mücahit AYDIN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

İletişim

aydinm@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 71 08

Sosyal Hesaplar

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Mücahit AYDIN - ENERJİ TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÖRNEĞİ - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.36 - pp.1-15 - ISSN : - DOI : 10.17065/huniibf.411122 - - - - - 2018 -
2 Hakan Bektaş Mücahit Aydın - Müşteri Bağlılığının Ölçülmesi: Cep Telefonu Pazarı Üzerine Bir Uygulama - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Vol.32 - pp.773-791 - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3 Veli Yılancı Mücahit Aydın - TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Vol.Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı - pp.101-112 - ISSN : - DOI : 10.18092/ulikidince.426922 - - - - - 2018 -
4 Arif SALDANLI, Mücahit AYDIN, Hakan BEKTAŞ - The determinants of stock prices: Evidence from the Turkish banking sector - Theoretical and Applied Economics - Vol.XXIV - pp.179-186 - ISSN : 1841-8678 - DOI : - - - - - 2017 -
5 Mücahit AYDIN - Gelişmekte Olan Ülkelerde Borsa İle Döviz Kurları Arasındaki İlişki: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi - Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi - Vol.27 - pp.1-15 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
6 Veli Yılancı Mücahit Aydın - Oil Prices and Stock Prices: An Asymmetric Panel Causality Approach - Journal of Applied Research in Finance and Economics - Vol.2 - pp.9-19 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
7 Gürkan MALCIOĞLU Mücahit AYDIN - Borsa İstanbul’da Piyasa Etkinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Testi - Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies - Vol.2/1 - pp.112-123 - ISSN : 2149 – 0996 - DOI : - - - - - 2016 -
8 Mücahit AYDIN Veli YILANCI - Fiscal sustainability test: The case of Turkey - Global Journal on Humanites & Social Sciences - Vol.4 - pp.209-212 - ISSN : 2421-8030 - DOI : - - - - - 2016 -
9 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Testing of the crowding out effect for Turkey - Global Journal on Humanites & Social Sciences - Vol.4 - pp.213-217 - ISSN : 2421-8030 - DOI : - - - - - 2016 -
10 Arif SALDANLI Mücahit AYDIN - Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi : Türkiye Örneği - İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi - Vol.24 - pp.1-9 - ISSN : 1308-7215 - DOI : - - - - - 2016 -
11 Mücahit Aydın Gürkan Malcıoğlu - Fınancıal Development And Economıc Growth Relatıonshıp: The Case Of Oecd Countrıes - Journal of Applied Research in Finance and Economics - Vol.2 - pp.1-7 - ISSN : 2458-8083 - DOI : - - - - - 2016 -
12 MÜCAHİT AYDIN; - Relationship Between Gdp and Export in Turkey(Murat SARI ile) - Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series - Vol.Special Issue - pp.282-288 - ISSN : 2344 – 3685 - DOI : - - - - - 2014 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Mücahit Aydın - THE IMPACT OF RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION ON ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: EVIDENCE FROM PANEL DATA ANALYSIS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 Mücahit Aydın - THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON ENERGY CONSUMPTION: 189 EVIDENCE FROM G7 COUNTRIES - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3 Mücahit Aydın - NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH NEXUS FOR BRICS COUNTRIES: EVIDENCE FROM HETEROGENEOUS PANEL DATA ANALYSIS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
4 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Enflasyon İle İşsizlik Arasındaki İlişkinin Varlığının Sınanması - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
5 Mücahit AYDIN Gürkan MALCIOĞLU - İşsizlik İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Euro Bölgesi Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
6 Mücahit AYDIN Gürkan MALCIOĞLU - BİST100 ve Alternatif Yatırım Araçları Arasındaki İlişki - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
7 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Altın Piyasasında Zayıf Formda Etkinliğin Sınanması: Türkiye Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
8 Veysel İnal Mücahit Aydın - Altın Fiyatlarını Etkilemesi Beklenen Faktörler Üzerine Bir İnceleme - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
9 Çisem Bektur Mücahit Aydın Gürkan Malcıoğlu - Piyasa Etkinliğinin Analizi: E7 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
10 Şakir Görmüş Veli Yılancı Mücahit Aydın - Asimetrik Panel Nedensellik Testi: Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları Üzerine Bir Uygulama - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
11 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Kadın Okullaşması ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Varlığının Sınanması - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
12 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Eğitim, İşsizlik ve Eşitsizlik Sorunlarını Çözebilir mi? - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
13 MÜCAHİT AYDIN; - Relationship between GDP and Export in Turkey (Murat SARI ile) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
14 MÜCAHİT AYDIN; ŞAKİR GÖRMÜŞ; GÜRKAN MALCIOĞLU; - Terör Tecrübesinin Turizm Talebi Üzerine Etkisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Hakan Bektaş Mücahit Aydın - Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Turizm Gelirleri – Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - AR-GE Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
4 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Kalıntılarla Genişletilmiş Fourier ADF Birim Kök Testi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
5 Mücahit AYDIN Veli YILANCI - Döviz Kuru İle Faiz Oranları Arasındaki İlişki: Asimetrik Panel Nedensellik Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
6 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Yenilenebilir Enerji İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
7 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Satın Alma Gücü Paritesinin Kırılgan Beşli Ülkeleri için Geçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
8 Mücahit AYDIN - BRICS Ülkeleri için İşsizlik Histerisi Hipotezinin Sınanması: Fourier Birim Kök Testleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
9 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Testing of the Crowding Out Effect for Turkey - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
10 Mücahit AYDIN Veli YILANCI - Fiscal Sustainability Test: The Case of Turkey - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - 4th WORLD CONGRESS OF ADMINISTRATIVE AND POLITICAL SCIENCES (ADPOL-2015) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 - 4th WORLD CONGRESS OF ADMINISTRATIVE AND POLITICAL SCIENCES (ADPOL-2015) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 - Journal of Applied Research in Finance and Economics - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Sakarya Ekonometri Seminerleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - Sakarya Ekonometri Seminerleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 - Sakarya Ekonometri Seminerleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -