Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Mücahit AYDIN

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

İletişim

aydinm@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 71 08

Sosyal Hesaplar

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Gurdal, T; Aydin, M; Inal, V; - The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches - ECONOMIC CHANGE AND RESTRUCTURING - Vol.54 - pp.305 - ISSN : 1573-9414 - DOI : 10.1007/s10644-020-09280-x - MAY 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000532888700001
2 Pata, UK; Aydin, M; Haouas, I; - Are natural resources abundance and human development a solution for environmental pressure? Evidence from top ten countries with the largest ecological footprint - RESOURCES POLICY - Vol.70 - ISSN : 0301-4207 - DOI : 10.1016/j.resourpol.2020.101923 - MAR 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000636733300046
3 Aydin, M; Turan, YE; - The influence of financial openness, trade openness, and energy intensity on ecological footprint: revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis for BRICS countries - ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - ISSN : 0944-1344 - DOI : 10.1007/s11356-020-10238-9 - - English - Early Access - 2020 - WOS:000554055200005
4 Aydin, M; Pata, UK; - Are shocks to disaggregated renewable energy consumption permanent or temporary for the USA? Wavelet based unit root test with smooth structural shifts - ENERGY - Vol.207 - ISSN : 0360-5442 - DOI : 10.1016/j.energy.2020.118245 - SEP 15 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000558533200056
5 Pata, UK; Aydin, M; - Testing the EKC hypothesis for the top six hydropower energy-consuming countries: Evidence from Fourier Bootstrap ARDL procedure - JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - Vol.264 - ISSN : 0959-6526 - DOI : 10.1016/j.jclepro.2020.121699 - AUG 10 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000538391500016
6 Gurdal, T; Aydin, M; Inal, V; - The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches - ECONOMIC CHANGE AND RESTRUCTURING - ISSN : 1573-9414 - DOI : 10.1007/s10644-020-09280-x - - English - Early Access - 2020 - WOS:000532888700001
7 Gormus, S; Aydin, M; - Revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis using innovation: new evidence from the top 10 innovative economies - ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - ISSN : 0944-1344 - DOI : 10.1007/s11356-020-09110-7 - - English - Early Access - 2020 - WOS:000532643300011
8 Aydin, M; - The effect of economic growth on obesity for the most obese countries: new evidence from the obesity Kuznets curve - EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS - Vol.20 - pp.1349 - ISSN : 1618-7598 - DOI : 10.1007/s10198-019-01099-2 - English - Article - 2019 - WOS:000496596800006
9 Gorus, MS; Aydin, M; - The relationship between energy consumption, economic growth, and CO2 emission in MENA countries: Causality analysis in the frequency domain - ENERGY - Vol.168 - pp.815 - ISSN : 0360-5442 - DOI : 10.1016/j.energy.2018.11.139 - English - Article - 2019 - WOS:000459952200064
10 Ulev, S; Aydin, M; - The Effects of Market Interest Rate on Islamic Indices: A Heterogeneous Panel Data Analysis of Participation 30 Index Companies - TURKISH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS-TUJISE - Vol.6 - pp.35 - ISSN : 2587-2303 - DOI : 10.26414/A042 - English - Article - 2019 - WOS:000460151100002
11 Aydin, M; - Renewable and non-renewable electricity consumption-economic growth nexus: Evidence from OECD countries - RENEWABLE ENERGY - Vol.136 - pp.599 - ISSN : 0960-1481 - DOI : 10.1016/j.renene.2019.01.008 - English - Article - 2019 - WOS:000460847800051
12 Aydin, M; - The effect of biomass energy consumption on economic growth in BRICS countries: A country-specific panel data analysis - RENEWABLE ENERGY - Vol.138 - pp.620 - ISSN : 0960-1481 - DOI : 10.1016/j.renene.2019.02.001 - English - Article - 2019 - WOS:000465051900056
13 Yilanci, V; Gorus, MS; Aydin, M; - Are shocks to ecological footprint in OECD countries permanent or temporary? - JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - Vol.212 - pp.270 - ISSN : 0959-6526 - DOI : 10.1016/j.jclepro.2018.11.299 - English - Article - 2019 - WOS:000457952500023
14 Aydin, M; - Natural gas consumption and economic growth nexus for top 10 natural Gas-Consuming countries: A granger causality analysis in the frequency domain - ENERGY - Vol.165 - pp.179 - ISSN : 0360-5442 - DOI : 10.1016/j.energy.2018.09.149 - English - Article - 2018 - WOS:000455171600015
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Salih Ülev Mücahit Aydın - The Effects of Market Interest Rate on Islamic Indices: A Heterogeneous Panel Data Analysis of Participation 30 Index Companies - Turkish Journalof Islamic Economics - Vol.6 - pp.35-50 - DOI : 10.26414/A042 - 2019
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Mücahit AYDIN - Askeri Harcamalar, Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Nedensellik Testinden Kanıtlar - Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi - Vol.5 - pp.261 - 2020
2 Mücahit Aydın - Türkiye için İşsizlik Histerisi Hipotezinin Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testleri İle Sınanması - Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.15 - pp.171 - DOI : 10.17550/akademikincelemeler.695500 - 2020
3 Mücahit Aydın - Seçilmiş OECD Ülkelerinde Çevre Vergilerinin Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkileri: Yapısal Kırılmalı Nedensellik Testinden Kanıtlar - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Vol.28 - pp.137 - DOI : 10.18092/ulikidince.704936 - 2020
4 Mücahit Aydın - Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi Geçerliliğinin Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Türkiye Örneği - Journal of Econometrics and Statistics - Vol.30 - pp.35 - ISSN : 1308-7215 - DOI : https://doi.org/10.26650/ekoist.2018.30.0001 - 2019
5 Mücahit AYDIN - ENERJİ TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÖRNEĞİ - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.36 - pp.1-15 - DOI : 10.17065/huniibf.411122 - 2018
6 Hakan Bektaş Mücahit Aydın - Müşteri Bağlılığının Ölçülmesi: Cep Telefonu Pazarı Üzerine Bir Uygulama - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Vol.32 - pp.773-791 - 2018
7 Veli Yılancı Mücahit Aydın - TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Vol.Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı - pp.101-112 - DOI : 10.18092/ulikidince.426922 - 2018
8 Mücahit AYDIN - Gelişmekte Olan Ülkelerde Borsa İle Döviz Kurları Arasındaki İlişki: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi - Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi - Vol.27 - pp.1-15 - 2017
9 Arif SALDANLI, Mücahit AYDIN, Hakan BEKTAŞ - The determinants of stock prices: Evidence from the Turkish banking sector - Theoretical and Applied Economics - Vol.XXIV - pp.179-186 - ISSN : 1841-8678 - 2017
10 Veli Yılancı Mücahit Aydın - Oil Prices and Stock Prices: An Asymmetric Panel Causality Approach - Journal of Applied Research in Finance and Economics - Vol.2 - pp.9-19 - 2016
11 Mücahit AYDIN Veli YILANCI - Fiscal sustainability test: The case of Turkey - Global Journal on Humanites & Social Sciences - Vol.4 - pp.209-212 - ISSN : 2421-8030 - 2016
12 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Testing of the crowding out effect for Turkey - Global Journal on Humanites & Social Sciences - Vol.4 - pp.213-217 - ISSN : 2421-8030 - 2016
13 Arif SALDANLI Mücahit AYDIN - Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi : Türkiye Örneği - İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi - Vol.24 - pp.1-9 - ISSN : 1308-7215 - 2016
14 Mücahit Aydın Gürkan Malcıoğlu - Fınancıal Development And Economıc Growth Relatıonshıp: The Case Of Oecd Countrıes - Journal of Applied Research in Finance and Economics - Vol.2 - pp.1-7 - ISSN : 2458-8083 - 2016
15 Gürkan MALCIOĞLU Mücahit AYDIN - Borsa İstanbul’da Piyasa Etkinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Testi - Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies - Vol.2/1 - pp.112-123 - ISSN : 2149 – 0996 - 2016
16 MÜCAHİT AYDIN; - Relationship Between Gdp and Export in Turkey(Murat SARI ile) - Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series - Vol.Special Issue - pp.282-288 - ISSN : 2344 – 3685 - 2014
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Veli Yılancı, Mücahit Aydın, Mehmet Aydın - Residual Augmented Fourier ADF Unit Root Test - Munich Personal RePEc Archive - pp.1 - 2019
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Mücahit Aydın - KÜRESELLEŞME İLE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ - 2019
2 Veysel İnal; Mücahit Aydın - VERGİ TAKOZU İLE KADIN İSTİHDAM İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK KANITLAR. - 2019
3 Mücahit Aydın, Veysel İnal - FİNANSAL GELİŞME İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ - 2019
4 Mücahit Aydın - Ticaret Açıklığı OECD Ülkelerinde Karbon Dioksit (CO2) Emisyonlarını Etkiliyor mu? Heterojenite ile Panel Veri Analizinden Kanıtlar - 2019
5 Veysel İnal, Mücahit Aydın - Sosyal Güvenlik Harcamaları Gelir Dağılımını Düzeltir mi ? Konya Panel Nedensellik Kanıtları - 2019
6 Mücahit Aydın, Veysel İnal - Çevre Kirliliği, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişki: OECD Ülkeleri Örneği - 2019
7 Mücahit Aydın - THE IMPACT OF RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION ON ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: EVIDENCE FROM PANEL DATA ANALYSIS - 2018
8 Mücahit Aydın - THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON ENERGY CONSUMPTION: 189 EVIDENCE FROM G7 COUNTRIES - 2018
9 Mücahit Aydın - NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH NEXUS FOR BRICS COUNTRIES: EVIDENCE FROM HETEROGENEOUS PANEL DATA ANALYSIS - 2018
10 İnal, Veysel; Aydın, Mücahit - G7 Ülkelerinde Vergi Yükünün Sürdürülebilirliğinin Analizi: Ülke Özelinde Bir Panel Veri Analizi - 2018
11 Aydın, Mücahit; İnal, Veysel - İnternet Kullanımı OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyümeyi Etkiliyor Mu? Heterojen Panel Veri Analizi - 2018
12 İnal, Veysel; Aydın, Mücahit - Savunma Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi:1960-2017 Dönemi Ampirik Analizi - 2018
13 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Enflasyon İle İşsizlik Arasındaki İlişkinin Varlığının Sınanması - 2016
14 Mücahit AYDIN Gürkan MALCIOĞLU - İşsizlik İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Euro Bölgesi Örneği - 2016
15 Mücahit AYDIN Gürkan MALCIOĞLU - BİST100 ve Alternatif Yatırım Araçları Arasındaki İlişki - 2016
16 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Altın Piyasasında Zayıf Formda Etkinliğin Sınanması: Türkiye Örneği - 2016
17 Veysel İnal Mücahit Aydın - Altın Fiyatlarını Etkilemesi Beklenen Faktörler Üzerine Bir İnceleme - 2016
18 Çisem Bektur Mücahit Aydın Gürkan Malcıoğlu - Piyasa Etkinliğinin Analizi: E7 - 2016
19 Şakir Görmüş Veli Yılancı Mücahit Aydın - Asimetrik Panel Nedensellik Testi: Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları Üzerine Bir Uygulama - 2016
20 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Kadın Okullaşması ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Varlığının Sınanması - 2016
21 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Eğitim, İşsizlik ve Eşitsizlik Sorunlarını Çözebilir mi? - 2015
22 MÜCAHİT AYDIN; - Relationship between GDP and Export in Turkey (Murat SARI ile) - 2014
23 MÜCAHİT AYDIN; ŞAKİR GÖRMÜŞ; GÜRKAN MALCIOĞLU; - Terör Tecrübesinin Turizm Talebi Üzerine Etkisi - 2014
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Hakan Bektaş Mücahit Aydın - Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi - 2018
2 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Turizm Gelirleri – Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği - 2017
3 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - AR-GE Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği - 2017
4 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Kalıntılarla Genişletilmiş Fourier ADF Birim Kök Testi - 2017
5 Mücahit AYDIN Veli YILANCI - Döviz Kuru İle Faiz Oranları Arasındaki İlişki: Asimetrik Panel Nedensellik Analizi - 2017
6 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Yenilenebilir Enerji İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği - 2017
7 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Satın Alma Gücü Paritesinin Kırılgan Beşli Ülkeleri için Geçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Analizi - 2017
8 Mücahit AYDIN - BRICS Ülkeleri için İşsizlik Histerisi Hipotezinin Sınanması: Fourier Birim Kök Testleri - 2017
9 Veli YILANCI Mücahit AYDIN - Testing of the Crowding Out Effect for Turkey - 2015
10 Mücahit AYDIN Veli YILANCI - Fiscal Sustainability Test: The Case of Turkey - 2015
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Mücahit Aydın - Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar II - Gece Kitaplığı - pp.355-369 - 2020
2 Çisem Bektur; Mücahit Aydın - Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research - Gece Kitaplığı - pp.274-288 - 2020
3 Mücahit Aydın; Mehmet Aydın - Para ve Finans - IKSAD Publishing - pp.3-26 - 2020
4 Nilgün Çil, Mücahit Aydın - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler - IVPE - pp.34-49 - 2020
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Journal of Applied Research in Finance and Economics - 2015
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Journal of Cleaner Production - 2019
2 International Journal of Emerging Markets - 2019
3 Carbon Management - 2018
4 Energy - 2018
5 Environment, Development and Sustainability - 2018
9.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Financial Innovation - 2018
9.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - 2018
2 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - 2017
3 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - 2016
4 New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences - 2015
5 New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences - 2015
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Haşim Gürdamar Genç Bilim Adamı Birincilik Ödülü - Sakarya Üniversitesi - 2019
2 Yayın Teşvik Ödülü - TÜBİTAK - 2019
3 Yayın Teşvik Ödülü - TÜBİTAK - 2018
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Best Paper Award - Information society and sustainable development ( - 2014
10.6-ALANINDA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL :
1 Elsevier Reviewer Recognition Award - Elsevier - 2018
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Olasılık - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2020
2 Finans Matematiği - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2020
3 Ekonometrik Paket Programlar - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
4 Güncel Ekonomik Sorunlar - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
13.5-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 Üssel Geçişli Otoregresif Modellere Dayalı Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testi Önerileri - İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Doktora - 2019
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics (ISEFE 2018) - 2018 - 2018
2 II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu - 2018 - 2018
3 I. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics (ISEFE 2017) - 2017 - 2017
4 I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu - 2017 - 2017
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Sakarya Ekonometri Seminerleri - 2017 - 2017
2 Sakarya Ekonometri Seminerleri - 2016
3 Sakarya Ekonometri Seminerleri - 2015
4 Sakarya Ekonometri Seminerleri - 2014
MAKALELER
Revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis usinginnovation: new evidence from the top 10 innovative economies
The influence of financial openness, trade openness, and energyintensity on ecological footprint: revisiting the environmentalKuznets curve hypothesis for BRICS countries
Are shocks to disaggregated renewable energy consumptionpermanent or temporary for the USA? Wavelet based unit root testwith smooth structural shifts
Testing the EKC hypothesis for the top six hydropower energy-consuming countries: Evidence from Fourier Bootstrap ARDL procedure
The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches
Are natural resources abundance and human development a solution for environmental pressure? Evidence from top ten countries with the largest ecological footprint
Türkiye için İşsizlik Histerisi Hipotezinin Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testleri ile Sınanması
Askeri Harcamalar, Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Nedensellik Testinden Kanıtlar
SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE ÇEVRE VERGİLERİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: YAPISAL KIRILMALI NEDENSELLİK TESTİNDEN KANITLAR
Düzeltme “Borsa İstanbul’da Piyasa Etkinliğinin Analizi:Harvey Doğrusallık Testi” [Journal of Accounting, Finance andAuditing Studies 2/1 (2016) 113-124]
The effect of biomass energy consumption on economic growth in BRICS countries: A country-specific panel data analysis
The relationship between energy consumption, economic growth, and CO2 emission in MENA countries: Causality analysis in the frequency domain
Residual Augmented Fourier ADF Unit Root Test
Renewable and non-renewable electricity consumption–economic growth nexus: Evidence from OECD countries
The effect of economic growth on obesity for the most obese countries: new evidence from the obesity Kuznets curve
Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi Geçerliliğinin Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Türkiye Örneği
The Effects of Market Interest Rate on Islamic Indices: A Heterogeneous Panel Data Analysis of Participation 30 Index Companies
Are shocks to ecological footprint in OECD countries permanent or temporary?
A New Nonlinear Wavelet-Based Unit Root Test with Structural Breaks
Are shocks to ecological footprint in OECD countries permanent or temporary?
Müşteri Bağlılığının Ölçülmesi: Cep Telefonu Pazarı Üzerine Bir Uygulama
Natural Gas Consumption and Economic Growth Nexus for Top 10 Natural Gas–Consuming Countries: A Granger Causality Analysis in the Frequency Domain
TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI
Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Düşük ve Orta Gelirli Ülkeler Örneği
The Determinants of Stock Prices: Evidence from the Turkish Banking Sector
Gelişmekte Olan Ülkelerde Borsa İle Döviz Kurları Arasındaki İlişki: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi
Oil Prices and Stock Prices: An Asymmetric Panel Causality Approach
Borsa İstanbul da Piyasa Etkinliğinin Analizi Harvey Doğrusallık Testi
Fiscal sustainability test The case of Turkey
Testing of the crowding out effect for Turkey
Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi Türkiye Örneği
Fınancıal Development And Economıc Growth Relatıonshıp The Case of OECD Countrıes
Relatıonshıp Between Gdp And Export In Turkey
BİLDİRİLER
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Ekonomik Politika Belirsizliği ile Turizm Arasındaki İlişki: Zaman ve Frekans Boyutlu Analizlerden Kanıtlar
BRICS ÜLKELERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN DALGACIK TABANLI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE SINANMASI
En Fazla Ziyaret Edilen 10 Ülke için Turizm, Ekonomik Büyüme ve Karbon Emisyonları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi
Türkiye için Kirlilik Cenneti Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması
Sağlık Hizmetleri Bir Lüks mü Yoksa Gereklilik Mi? Türkiye’xx den Kanıtlar
Çevre Kirliliği, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişki: OECD Ülkeleri Örneği
Sosyal Güvenlik Harcamaları Gelir Dağılımını Düzeltir mi ? Konya Panel Nedensellik Kanıtları
Vergi Takozu ile Kadın İstihdam İlişkisine Yönelik Ampirik Kanıtlar
Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Örneği
Küreselleşme ile Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
Ticaret Açıklığı Oecd Ülkelerinde Karbon Dioksit (Co2) Emisyonlarını Etkiliyor Mu? Heterojenite İle Panel Veri Analizinden Kanıtlar
MENA Ülkelerinde Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve CO2 Emisyonları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Frekans-Alanı Yaklaşımı
İNTERNET KULLANIMI OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLİYOR MU? HETEROJEN PANEL VERİ ANALİZİ
SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ:1960-2017 DÖNEMİ AMPİRİKANALİZİ
G7 ÜLKELERİNDE VERGİ YÜKÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ: ÜLKE ÖZELİNDE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
The Impact of Renewable Energy Consumption on Economic Growth in OECD Countries: Evidence from Panel Data Analysis
The Impact of Globalization on Energy Consumption: Evidence from G7 Countries
Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi
The Relationship Between Schooling in Higher Education and Economic Growth in Emerging Countries
Natural Gas Consumption and Economic Growth Nexus for Brics Countries: Evidence from Heterogeneous Panel Data Analysis
AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
TURİZM GELİRLERİ – EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ
DÖVİZ KURU İLE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Satın Alma Gücü Paritesinin Kırılgan Beşli Ülkeleri için Geçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Analizi
BRICS Ülkeleri için İşsizlik Histerisi Hipotezinin Sınanması: Fourier Birim Kök Testleri
Kalıntılarla Genişletilmiş Fourier ADF Birim Kök Testi
Enflasyon İle İşsizlik Arasındaki İlişkinin Varlığının Sınanması
İşsizlik İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Euro Bölgesi Örneği
Altın Piyasasında Zayıf Formda Etkinliğin Sınanması Türkiye Örneği
BİST100 ve Alternatif Yatırım Araçları Arasındaki İlişki
Altın Fiyatlarını Etkilemesi Beklenen Faktörler Üzerine Bir İnceleme
Asimetrik Panel Nedensellik Testi Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları Üzerine Bir Uygulama
Piyasa Etkinliğinin Analizi E7 Ülkeleri Örneği
KADIN OKULLAŞMASI - EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKI İLİŞKİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Testing of the Crowding Out Effect for Turkey
Fiscal Sustainability Test The Case of Turkey
Eğitim İşsizlik Ve Eşitsizlik Sorunlarını Çözebilir Mi
Terör Tecrübesinin Turizm Talebi Üzerine Etkisi